Thứ ba, 19/11/2019 - 19:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cao Chương

hoa hoc

<#> Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

<$> Ala-Gly <$> Ala-Ala-Gly-Gly <$> Ala-Gly-Gly <$> Gly-Ala-Gly

<#>  Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

<$> hoà tan Cu(OH)2 <$> trùng ngưng

<$> tráng gương <$> thuỷ phân

<#> Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?

<$> 1 <$> 3 <$> 2 <$> 4

<#> Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?

<$> Anilin, amoniac, metylamin

<$> Anilin, metylamin, amoniac

<$> Amoniac, etylamin, anilin

<$> Etylamin, anilin, amoniac

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 62
Tháng 11 : 1.119
Năm 2019 : 8.684