Thứ năm, 27/02/2020 - 13:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cao Chương

hoa hoc

<#> Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

<$> Ala-Gly <$> Ala-Ala-Gly-Gly <$> Ala-Gly-Gly <$> Gly-Ala-Gly

<#>  Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

<$> hoà tan Cu(OH)2 <$> trùng ngưng

<$> tráng gương <$> thuỷ phân

<#> Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?

<$> 1 <$> 3 <$> 2 <$> 4

<#> Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?

<$> Anilin, amoniac, metylamin

<$> Anilin, metylamin, amoniac

<$> Amoniac, etylamin, anilin

<$> Etylamin, anilin, amoniac

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 26
Tháng 02 : 852
Năm 2020 : 1.628